DITT KONTO
DIN KUNDVAGN
» Inställningar
Våra Produkter

Gårdens historia

Gården styckades av år 1755, då Jon Jonsson (1700-1765) i Nolhed nr 1 sålde två av de elva öreslanden i Nolhed nr 1 till sin bror Olof Jonsson (1711-1787) Han byggde en gård ”Norr i backen” bakom nuvarande maskinhallar. Senare flyttades den ned till den nuvarande gårdsplanen. (Tidpunkt okänd) Hans fru hette Brita Olofsdotter Burgraf. De fick 4 barn.

 Olof Jonson sålde den sedan till sin son Jon Olofsson (1749-1825) Han var gift med Margta Olofsdotter (1745-1816). De fick 5 barn. Olof, Brita, Margta, Jon och Kerstin.

 

Jon Olofsson sålde sedan till sin son Olof Jonsson ( 1795-1853) Jon var gift med Lisa Persdotter(1782-1860) och hade ett barn, Jon.

Denne Jon Jonsson övertog sedan Norrbacken men sålde det när de emigrerade till Amerika Han sålde det då till Per Olsson i Nolhed. Per köpte för övrigt även Norrgården 1849 Han lät dock sin dotter Ingrid, (1856-1920) som kallades för Inga, ärva Norrbacken.

Dottern Inga och hennes man Olof Larsson (1854-1833) som kom från Lars-Lars, drev sedan Norrbacken. De fick 6 barn, Margareta, Lars, Per (som dog 1 år gammal), Per, Anna, Olof samt Beda. Olof köpte även in granngården Jon-Ers.

Olof sålde sedan till sin son Lars Olsson (1883-1959) Lars gifte sig med Brita Amanda (Bricken) Brolin från Långbro i Trönö. (1882-1941) de fick ett barn Olof.
Både huset och ladugården byggdes om/till av Olof Larsson mellan 1914-1928.

Timret från den två gamla Hälsingegårdarna blev en ny nedervåning på det nya huset som står där än i dag.


 

Lars son Olof (Olle) Olsson (1915-1970) drev sedan Norrbacken tillsammans med sin fru Sallie född Olsson (1916-1994)

Under hela tiden fram till nutid har man haft mjölkkor och i viss mån någon tjur och enstaka grisar i Norrbacken. Olle och Sallie slutade dock med kor och övergick därefter till värphöns fram till mitten av femtiotalet. Även rävar och mink föddes upp under 40 och 50-talet. Som mest fanns det ca: 50 st minkhonor.
Marken utarrenderades sedan då Olle bedrev då åkeriverksamhet med som mest 50 anställda.
De fick fem söner, Sven, Kurt, Hans-Olof (Ola) Lars och Tommy.

Då Sven Olsson (f.1938) sedan övertog gården 1965 tillsammans med hustrun Elisabeth Ståhl (Lisbeth) (1939-1992) startades mjölkproduktion igen. Ladugården byggdes om 1973-74 så man fick plats med som mest 21 mjölkkor och ca: 30 ungdjur. Sven hade också parallellt entreprenadverksamhet med bl.a jordbrukskalkning under flera år. De hade mjölkproduktion fram till 1990 och sedan dikor fram till 2003.

Sven och Lisbeth har tre söner, Sven-Ulrich, Pär-Olof, och Lars-Olof.

 

Gården hade under sjuttiotalet ca: 45 ha skog och 12 ha åker. Genom tillköp av Västergården och Bloms med totalt 130 ha skog och 16 ha åkermark.

Sven-Ulrich övertog sedan gården 2004

Tillsammans med sambon Gunilla Nyström ( f.1960) har man två barn, Pär (f.1994) och Christina-(f.1996)

De startade upp diko och köttproduktion och byggde sedan en ny lösdriftsladugård 2008

2012 köptes ”Slaktarns” mark in.

 Med arrenden brukas nu ca 130 ha mark.
2015 byggdes di-ko hallen ut ytterligare till ca 900m2.
Där inne ryms nu plats för 50 dikor och ca 50 kvigor i djupströbädd.

fortsättning följer...